Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Organisationsutveckling för skogsindustrin - metodval och effekter

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0193
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - 120 hp på grundnivå inklusive - 60 hp Skogsvetenskap eller - 60 hp Företagsekonomi samt Svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå
Fråga SYV