Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Kandidatarbete i skogsvetenskap

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0813
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst 120 hp inklusive - 60 hp i skogsvetenskap varav minst 5 hp på nivå G2 - Engelska 6.
Fråga SYV