Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

PlanVis som beslutsstöd vid skoglig planering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0155
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande minst - 80 hp skogsvetenskap eller - 80 hp skogshushållning
Fråga SYV