Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Forest Management at the dept of Southern Swedish Forest Research Centre

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0630
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande kandidatexamen samt kurser om minst 30 hp på avancerad nivå i Skogshushållning samt Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.
Fråga SYV