Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master degree thesis in Biology at the dept of Wildlife, Fish, and Environmental Studies

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:60 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0595
Förkunskapskrav: Kandidatexamen samt minst 30 hp i biologi på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper samt Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.
Fråga SYV