Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Företagsekonomisk kalkylering

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0192
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - 60 hp skogsvetenskap och - 15 hp kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning
Fråga SYV