Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ekologi och trädbiologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SG0148
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande områdesbehörighet A11 som omfattar ? Biologi 2 ? Fysik 1a ? Kemi 2 ? Matematik 4
Fråga SYV