Utbildningen saknar starttillfällen och kan ha utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Biology at the dept of Forest Genetics and Plant Physiology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0767
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - Kandidatexamen i Biologi eller - Godkänt kandidatarbete i skogsvetenskap samt - 30 hp på avancerad nivå i Biologi samt - Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå,... Läs mer
Fråga SYV