Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Biology at the dept of Forest Genetics and Plant Physiology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0767
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: - Kandidatexamen i Biologi eller - Godkänt kandidatarbete i skogsvetenskap samt - 30 hp på avancerad nivå i Biologi samt - Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå,... Läs mer
Fråga SYV