Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Forest Management at the Dept of Forest Economics

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0795
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande: Godkänt kandidatarbete i skogsvetenskap samt minst 30 hp i skogshushållning på avancerad nivå samt Engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs... Läs mer
Fråga SYV