Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Master thesis in Business Administration at the dept of Forest Products

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0753
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp grundnivå varav 90 hp i företagsekonomi, inklusive godkänt kandidatarbete 15 hp, samt 30 hp i företagsekonomi på avancerad nivå och engelska B. Om examensarbetets genomförande kräver förkunskaper som ges i särskild kurs,... Läs mer
Fråga SYV