Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i landskapsarkitektur inom landskapsingenjörsprogrammet

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0793
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp i landskapsarkitektur.
Fråga SYV