Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Bachelor Project in Landscape Architecture

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0787
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 120 hp, varav 60 hp i landskapsarkitektur
Fråga SYV