Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:TN0330
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 30 hp teknologi
Fråga SYV