Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Landskapsarkitekturens miljöpsykologi - självständigt arbete

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0616
Förkunskapskrav: Kurser om 30 hp på magisterprogrammet "Natur, hälsa och trädgård" eller förkunskaper på avancerad nivå som bedöms likvärdiga.
Fråga SYV