Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SC622A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp
  • Om utbildningen
Fråga SYV