Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Engelska och lärande: Kommunikativ språkundervisning

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EN433B
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: EN431B-Engelska och lärande: Texter, kommunikation och språkkunskaper. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.
Fråga SYV