Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält

Malmö högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SO651F
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV