Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Verksamhetsförlagd utbildning

Malmö högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SF153A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För tillträde till kursen krävs 90 hp varav kurserna SF131A och SF141A skall vara godkända.
Fråga SYV