Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Svenska och lärande: Barns tal-, läs- och skrivutveckling i ett flerspråkigt perspektiv

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SL232B
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SL231B-Svenska och lärande: Barns tidiga läsning och skrivande i ett första- och andraspråksperspektiv.
Fråga SYV