Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskningsfält

Malmö högskola

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IS631F
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.
  • Om utbildningen
Fråga SYV