Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Omvårdnad- examensarbete (magisternivå)

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HS623A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 90 hp i huvudämnet omvårdnad, vari ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Därutöver krävs två genomgångna kurser omfattande 7,5 hp på 91-120 hp-nivå varav den ena kursen bör vara en fördjupning i vetenskaplig metod och den andra en ämneskurs.
  • Om utbildningen
Fråga SYV