Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Psykiatrisk omvårdnad med socialpsykiatrisk inriktning: individ och familj i ett mångkulturellt samhälle

Malmö högskola

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:SP811C
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring
  • Om utbildningen
Fråga SYV