Utbildningen har utgått.

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård

Malmö högskola

Längd:60 hp
Typ:Program
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Examen:Specialistsjuksköterskeexamen
Programkod:VASPV
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring.
  • Om utbildningen
Fråga SYV