Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LH3S24
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade studier om minst 180 hp inom vård, socialt arbete, lärarutbildning eller motsvarande. Dessutom krävs genomgången kurs Handledning, steg II eller motsvarande. Det fordras också att deltagarna har egna... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV