Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LS2K13
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutad kurs Svenska som andraspråk, 30 hp.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV