Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HARN12
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Arbetsterapi, 60 hp inklusive kurserna Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Ergonomi, 7,5 hp och Normalitet, marginalisering och delaktighet, 15 hp alternativt Arbetsterapeutexamen eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV