Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HMIK12
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom ämnesområdet Biomedicin, där Anatomi/Fysiologi, Mikrobiologi, Patofysiologi, Sjukdomslära samt Farmakologi ska ingå eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV