Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HOEC10
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Omvårdnad samt genomgången kurs i Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV