Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HGTD23
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 180 hp ingående i en utbildning inom medicin, vård eller samhällsvetenskap.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV