Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HVOK12
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Oral hälsovetenskap inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV