Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HPCK12
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Demens och psykiska sjukdomar hos äldre, 7,5 hp eller Gerontologi om minst 7,5 hp. Dessutom krävs minst ett års arbete inom vård och omsorg av äldre.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV