Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HEIS25
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen inom hälso- och sjukvårdsområdet alternativt socialt arbete, om minst 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp samt genomgången kurs på avancerad nivå i vetenskapsteori och vetenskaplig metodik omfattande minst 15 hp... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV