Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HHVS22
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp inom omvårdnad, socialt arbete, oral hälsa eller rehabilitering eller motsvarande, samt avslutade kurser på avancerad nivå i vetenskapsteori och vetenskaplig metodik... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV