Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:LS1G13
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk B/3 med lägst betyget Godkänd/E.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV