Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HORK11
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 45 hp inom huvudområdet Oral hälsa på grundnivå.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV