Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HA1R20
Typ av huvudman:Enskild
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV