Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HOTR23
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i Oral hälsovetenskap eller Tandhygienistexamen, 180 hp, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV