Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HSOR25
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp alternativt Social omsorgsexamen, 120 p inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV