Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HGPR25
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom vårdvetenskap, medicin, socialt arbete, psykologi avseende vuxna,... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV