Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HSBR25
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete om 150 hp samt genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive... Läs mer
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV