Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:HTPS23
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Kandidatexamen i omvårdnad eller yrkesexamen om 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, samt avslutad kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik omfattande minst 7,5 hp.
  • Om utbildningen
  • Om utbildaren
Fråga SYV