Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N

Högskolan i Skövde

Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:IT706A
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: För att vara behörig till kursen krävs kandidatexamen i kognitionsvetenskap, informationsystemutveckling, datavetenskap, datalogi eller motsvarande kunskaper. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska B eller motsvarande. För utomnordiska... Läs mer
  • Om utbildningen
Fråga SYV