Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Projektbaserad fördjupningskurs i miljövetenskap vid Inst. för vilt, fisk och miljö

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:MX0118
Förkunskapskrav: 120 hp på grundnivå, varav - 60 hp miljövetenskap inklusive 15 hp ekologi eller - 60 hp biologi inklusive 15 hp ekologi eller - 60 hp naturresursskötsel inklusive 15 hp ekologi eller - 60 hp skogsvetenskap inklusive 15 hp ekologi samt kurser på... Läs mer
Fråga SYV