Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Magisterexamensarbete i landskapsarkitektur

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0794
Förkunskapskrav: Kunskaper motsvarande 180 hp totalt varav 90 hp i landskapsarkitektur eller landskapsplanering, inklusive godkänt självständigt arbete på kandidatnivå inom landskapsarkitektur eller landskapsplanering. Kunskaper motsvarande Svenska 2/Svenska som... Läs mer
Fråga SYV