Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Examensarbete i Skogsvetenskap vid inst. för skoglig mykologi och växtpatologi

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0825
Förkunskapskrav: - Godkänt examensarbete på grundnivå i skogsvetenskap - 30 hp skogsvenskap på avancerad nivå - engelska 6 Om examensarbetet kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.
Fråga SYV