Utbildningen har utgått. Se liknande utbildningar du kan söka till

Degree Project in Forest Science at Dept of Ecology

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Längd:30 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:EX0826
Förkunskapskrav: - Godkänt kandidatarbete på grundnivå i skogsvetenskap - 30 hp skogsvenskap på avancerad nivå - engelska 6 Om examensarbetet kräver förkunskaper som ges i särskild kurs, oavsett nivå, kan krav på sådan kurs ställas.
Fråga SYV