Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4FU418
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: -Utbildning på grundnivå, minst 120 hp i freds- och utvecklingsstudier eller annat för kursen relevant ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi -Engelska B
  • Om utbildningen
Fråga SYV