Längd:15 hp
Typ:Kurs
Nivå:Avancerad
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:4MX005
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning om minst 90 hp, varav 15 hp Kemi.
  • Om utbildningen
Fråga SYV