Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1MX028
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt 30 hp miljövetenskap på G1N-nivån, eller motsvarande.
  • Om utbildningen
Fråga SYV