Längd:7,5 hp
Typ:Kurs
Nivå:Grund
Utbildningsform: Högskola / universitet
Programkod:1MD121
Typ av huvudman:Statlig
Förkunskapskrav: 15 hp matematik eller motsvarande.
Fråga SYV